1. Ana Sayfa
  2. Manşet
  3. Bankacılık Sektöründe Yeni Gizlilik Düzenlemesi

Bankacılık Sektöründe Yeni Gizlilik Düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu sır niteliğindeki bilgilerin paylaşılması ile ilgili yeni yönetmelik taslağı hazırladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan yeni taslağa göre müşteri sırrı olarak sayılan bilgilerin genişletilmesi kararın alındı. Bu karar göre gerçek ya da tüzel kişilerin banka müşterisi olduğuna dair herhangi bir belge müşteri sırrı olarak kabul edilecek. Müşteri ve banka sırrı olarak kabul edilecek sınırların düzenlenmesi için bankaların Bilgi Paylaşım Komitesi kurması zorunlu olacak.

Bankacılık Sektöründe Yeni Gizlilik Düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu müşterilerin ve bankaların sır niteliğindeki bilgilerinin korunmasına yönelik yeni yönetmeli taslağı hazırlıyor. “Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu hazırladığı taslağı resmi internet sitesinden yayınlayarak görüşe açtı. Hazırlanan taslakta banka ve müşteri sırrı olarak sayılan bilgilerin paylaşımına yönelik temel esasları belirlemek amaçlanıyor. Banka ve müşteri sırlarının kapsamının, şekil, usul ve esaslarının belirlenmesi ve aktarım sınırlarının çizilmesi için hazırlanan taslakla müşteri sırrı olarak değerlendirilen bilgi ve belgelerin kapsamı genişletiliyor.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun biçimde hazırlanan yönetmelik taslağında Bankacılık Kanunu sırların saklanması ile ilgili 73. madde kapsamında müşteri sırrı kavramının tanımlanması, sır saklama yükümlülüğünün sınırlarının çizilmesi ve bu yükümlülüğün istisnalarının belirlenmesi hedefleniyor.

Müşteri Sırrı Kapsamı Genişletiliyor

Banka ve müşteri sırrı kavramlarının standart hale getirilmesi için hazırlanan taslakta müşteri sırlarının kapsamı genişletiliyor. Bankacılık Kanunu’na göre müşterilerin ya da bankanın sırlarını öğrenenler görevden ayrıldıktan sonra dahi bu bilgileri kanunen yetkili merci olarak tanımlanan kurumlar dışında paylaşmama yükümlülüğüne sahip oluyor. Gerçek ve tüzel kişilerin sır sayılacak birçok bilgisi bulunmakla beraber yeni taslakta bu kişilerin banka müşterisi olduklarına dair belgelerin de müşteri sırrı kapsamına alınması gerektiği bulunuyor. Yeni taslağa göre gerçek ya da tüzel kişilerin banka müşterisi olduklarına dair bilgi ve belgeler de müşteri sırrı kapsamına alınacak. Bu bilgiler kanunen açıkça belirtilen kişi ve kurumlar dışında kimse ila paylaşılamayacak.

Sır Saklama Yükümlülüğünün İstisnaları Ölçülülük İlkelerine Göre Belirlenecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan yeni taslakta müşteri ve banka sırrı olarak kabul edilen bilgi ve belgelerin paylaşımı, aktarımı ile ilgili de yeni bilgiler ortaya konuldu. Taslakta sır saklama yükümlülüğünün istisnaları ile ilgili de yeni kararlar yer aldı. Sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan hallerde ise sadece belirtilen amaçlara yönelik ve bu amaçlarla ilgili olan verilerin paylaşılabileceği belirtildi. Amaçların gerektirdiği veri ise ölçülülük ilkeleri belirleyici olacak şekilde ortaya konulacak.

Bankalara Bilgi Paylaşım Komitesi Zorunluluğu Getirilecek

Ölçülülük ilkesine göre sır saklama istisnası olabilecek bilgiler bankaların bünyesindeki Bilgi Paylaşım Komiteleri tarafından belirlenecek. Bu kapsamda tüm bankaların Bilgi Paylaşım Komitesi kurma zorunluluğu olacak.

Yorum Yap

Yorum Yap