İşsizlik Ölçümüne Yeni Standartlar Getirildi

İşsizlik Ölçümüne Yeni Standartlar Getirildi
Subscribe

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türkiye İstatistik Kurumu belli aralıklarla düzenli olarak uygulanan hanehalkı işgücü araştırması ve nüfusun işgücü niteliğine ilişkin bir araya getirdiği araştırma sonuçlarını çalışma prensipleri dolayısıyla uluslararası standartları takip ederek ortaya koyuyor. İşgücü araştırmasının temel yapı taşı olarak kabul edilen Hanehalkı İşgücü Araştırması, ulusal standartlara uygunluğu açısından 1988 yılından itibaren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 1982 tarihli 13. ICLS’de yer alan tanım ve esaslar dikkate alınarak oluşturuluyor. İşgücü piyasasında meydana gelen değişimlerin daha iyi ifade edilebilmesi için 2013 yılında 19. ICLS ile yeni tanım ve standartlar ortaya koyuldu.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Standartları Geçerli Olacak

1988 yılından itibaren TÜİK araştırmalarında kullanılan 13. ICLS tanımları ve standartları 2004 yılından itibaren yerini Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)’ne bıraktı. 2004 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Araştırmaları’nda kullanılan tanım ve standartların yetersiz kalması üzerine işgücü piyasasında istihdam edilme ve nüfusun işgücü durumuna daha iyi etki edebilmek ve problemleri çözebilmek için ihtiyaç duyulan gösterge ve tanımlara yönelik güncelleme çalışmaları yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 2019 yılında gerçekleştirilen 19. ICLS ile nüfusun işgücü durumu, istihdam edilen kesim ve işsizliğin ölçümüne yönelik yeni ve güncel tanım ve standartlar ortaya koyuldu.

Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik Tüzüğü Oluşturuldu

2019 yılında gerçekleştirilen 19.ICLS sonrası yapılan güncellemelerin uluslararası standartlara uygun çıktı veren ülkelerde uygulanması beklenirken AB ülkelerinde yapılan işgücü piyasaları araştırmalarında birliği sağlamak amacıyla Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik Tüzüğü oluşturuldu. Tüzüğün oluşturulma aşamasında Eurostat tarafından oluşturulan Avrupa Birliği (AB)  üye ülkeleri ve aday ülkelerinin katılımı ile toplanan istatistik ofisi görev gücü toplantılarına TÜİK, aktif olarak katılım sağladı. Tüzük kapsamında AB ülkelerinin 2021 yılında 19. ICLS tanım ve standartlarına göre üretime başlaması bekleniyor.

TÜİK’ te Aynı Tanımları Kullanacak

Görev gücü toplantılarına etkin bir katılım sağlayan TÜİK,  kabul edilen tüzüğe uygun olarak 2021 yılında AB ülkeleri ile eş zamanlı olarak Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik Tüzüğüne uygun standartları ve 19. ICLS kararların da yer alan tanımları kullanacak.  İşgücü piyasasındaki değişimler, gelişen politika ihtiyaçları ve atıl işgücünü ölçmede yetersiz kalınması standartların güncellenmesini gerektiren nedenlerin başında yer alıyor. Daha önce Ulusal Veri Yayımlama Takviminde referans dönemi 2021 Ocak ayına ilişkin bültenin 10 Mart tarihinde yayınlanacağı duyurulmuştu. Covid-19 pandemisinin olumsuz etkisi nedeniyle 2021 Şubat ayına yönelik haber bülteninin 12 Nisan tarihinde yayınlanacağı açıklamalarda yer aldı. Kalite Güvence kapsamında erişilebilirlik ve açıklık ilkesi gereğince bilgilendirme toplantılarını gerçekleştirecek “İşgücü Piyasası Danışma Kurulu” oluşturuldu.

Respond To This Post

asdas
Giriş Yap

To take advantage of HaberGEL privileges, log in or create an account, and it's completely free!