1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi
  3. Mart Ayı İhracat Rakamlarında Koronavirüs Etkisi

Mart Ayı İhracat Rakamlarında Koronavirüs Etkisi

Mart ayında ihracat yıllık yüzde 17,81 azalarak 13 milyar 426 milyon dolar oldu.

Mart Ayı İhracat Rakamlarında Koronavirüs Etkisi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan 2020 yılı Mart ayı dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatif verilerine göre, Mart ayında ihracat yıllık yüzde 17,81 azalarak 13 milyar 426 milyon dolar oldu. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“GTS’ye göre Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,81 oranında azalan ihracat 13 milyar 426 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının Ocak-Mart döneminde ise ihracatımız yüzde 3,93 azalışla 42,8 milyar dolara olmuştur.

Mart ayı ihracatında düşüş

Mart ayında tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle başta komşu ülkelerimiz Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri ve AB ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları Mart ayı ihracatımızda görülen düşüşün ana nedeni olmuştur. Mart ayında görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında yüzde 4,1 oranında artış gösteren ihracatımızın da 3 aylık dönem itibariyle negatif büyüme göstermesine neden olmuştur.

Son 12 aylık döneme bakıldığında ise ihracatımız bir önceki döneme göre yüzde 0,4 oranında artış ile 179 milyar 98 milyon dolar seviyesine yükseldiği görülmektedir. Mart ayında ithalatımız ise yüzde 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolar olmuştur.

Dış ticaret açığı

Dış ticaret açığımız mart ayında yaklaşık 5 milyar dolar oldu

Mart ayında dış ticaret açığımız 5 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmimiz ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,76 azalarak 32 milyar 247 milyon dolar olmuştur.

2020 yılı Mart ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise yüzde 71,3; Ocak-Mart döneminde ise yüzde 76,9 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 78,2’ye yükselmektedir.

Mart ayında en fazla ihracatı gerçekleştirdiğimiz fasıl yine ‘motorlu kara taşıtları’ oldu

‘Motorlu Kara Taşıtları’ faslında ihracatımız Mart ayında yüzde 31,19 azalışla 1 milyar 741 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla ‘Kazanlar ve makineler’ (1 milyar 377 milyon dolar) ve ‘Elektrikli makina ve cihazlar’ (705 milyon dolar) olmuştur.


En fazla ihracatımız Almanya’ya yapıldı

Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve İngiltere olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Almanya, ABD ve Çin almıştır. Mart ayında ihracatçılarımız 205 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır. Mart ayında ABD’ye ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,97; Rusya Federasyonu’na yüzde 6,02 ve Hollanda’ya ise yüzde 5,79 oranında artış göstermiştir.

En büyük ilk 3 ihracat pazarımız toplam ihracatımızın yüzde 22,1’ini oluşturdu

GTS’ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke Mart ayı itibarıyla toplam ihracatımızın yüzde 22,1’ini oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülkenin toplam ithalatımızdan aldığı pay ise yüzde 25,7 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, Kovid-19 salgını nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında Mart ayında ihracatında en fazla düşüş gösteren ilk 5 ülke Irak, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerin toplam ihracatımız içindeki payı 2019 yılı Mart ayında yüzde 29,50 iken, 2020 yılı Mart ayında 4,8 puan düşerek yüzde 24,68’e gerilemiştir. Diğer taraftan, bu ülkelere yönelik ihracatımızda görülen azalış, Mart ayında ihracatımızda değer bazında görülen 2 milyar 910 milyon dolarlık toplam düşüşün yüzde 51,76’sına tekabül etmektedir.

Benzer şekilde Mart ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,26 azalışla 6 milyar 205 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın yüzde 46,2’sini oluşturmuştur.

2020 yılı Mart ayında görülen Venezuela’ya yüzde 136,1’lik, Pakistan’a yüzde 35,1’lik, Türkmenistan’a yüzde 31,5’lik ve ABD’ye yüzde 12,0’lik ihracat artışları ise dikkat çekmiştir.

Dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli

Dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli deniz yolu taşımacılığı oldu

GTS’ye göre 2020 yılı Mart ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat ‘Deniz Yolu’ (8 milyar 620 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ‘Kara Yolu’ (3 milyar 702 milyon dolar) ve ‘Hava Yolu’ ulaşımı (929 milyon dolar) izlemiştir.

İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat ‘Deniz Yolu’ (11 milyar 44 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ‘Kara Yolu’ ulaşımı (3 milyar 500 milyon dolar) ve ‘Hava Yolu’ (3 milyar 50 milyon dolar) takip etmiştir.

İhracatta en çok tercih edilen ödeme şekli mal mukabili oldu

2020 yılı Mart ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat ‘Mal Mukabili Ödeme’ (8 milyar 387 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini ‘Peşin Ödeme’ (1 milyar 759 milyon dolar) ve ‘Vesaik Mukabili Ödeme’ (1 milyar 601 milyon dolar) takip etti.

İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat ‘Mal Mukabili Ödeme’ (10 milyar 488 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini ‘Peşin Ödeme’ (4 milyar 518 milyon dolar) ve ‘Bedelsiz’ (1 milyar 219 milyon dolar) izlemiştir.

Ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı ülke olma yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

Bakanlık olarak ülkemizin en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması’ başarıyla devam ediyor. Söz konusu uygulama kapsamında birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet güçlerini artırmayı başaran 496 firma, 2020 yılı Mart ayında toplam ihracatımızın yüzde 28,24’ünü, toplam ithalatımızın ise yüzde 35,89’unu oluşturmuştur.

Bakanlığımızın sunduğu kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından faydalanan firmalarımızın toplam dış ticaret hacmi 2020 yılında 10 milyar 548 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. (3 milyar 792 milyon dolar ihracat, 6 milyar 756 milyon dolar ithalat).

Milli para birimi ile Dış Ticaret 

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerli ve milli para birimimizin dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Mart ayında milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 177 olurken aynı dönemde 108 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirilmiştir.

2020 yılının Mart ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 11 milyar 940 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 4 milyar 617 milyon TL’lik kısmı ihracat, 7 milyar 323 milyon TL’lik kısmı ithalat olmuştur.


Ticaret erbabı ekonomiye güven duymaya devam ediyor

Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı 2020 yılı Mart ayı itibariyle bir önceki aya göre 6 bin 988 artışla 1 milyon 936 bin 700’e yükselirken, limited şirketler toplam aktif firmaların yüzde 44,5’ini oluşturmuştur. Bakanlık olarak tüketici fiyatlarındaki istikrarı sağlamak ve tüketicilerimize güven sağlamak için geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yıla kıyasla %6,46 yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 15 milyon 308 bin olarak gerçekleşmiştir.

Gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin toplam içerisindeki payı yüzde 17,70

Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı Mart ayında 14 milyar 830 milyon TL olmuştur. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 139 milyar 145 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise %17,70 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler toplamı ise 39 milyar 459 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Mart ayı sonunda ülkede faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr sayısı işyeri sayısı 1 milyon 981 bin 817 olmuştur. 2020 yılının başından beri esnaf ve sanatkâr sayımızda yaklaşık 42 binlik artış kaydedilmiştir. Kadınlarımızın ekonomideki yerlerinin çok daha güçlenmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.

Mart ayı sonu itibarıyla kadın esnaf ve sanatkâr sayısı 301 bin 1’e yükselirken kadın esnaf sayımız son bir yılda yaklaşık 10 bin artmıştır.”

Yorum Yap

Yorum Yap