MCC (Micro Credit Coin) ne demektir?

MCC (Micro Credit Coin) ne demektir?
Subscribe

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Hayırseverlerle sosyal yatırımcıları tek bir dijital platformda buluşturmak üzere Türkiye İsrafı Önleme Vakfının Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kapsamında 300 milyon MicroCreditCoin üretildi. Blok zincir tabanlı kripto para birimi ve e-pazar yeri oluşturması hedeflenen projede üretilen MicroCreditCoin (MCC) kullanılarak mikro girişimcilere kredi verebileceği gibi aynı zamanda sosyal yatırım yapılabilecek.

HaberGel olarak kripto para ve ekonominin nabzını okuyucularımız için tutmaya devam ediyoruz. Bu amaçla TGMP tarafından piyasaya sunulan Micro Credit Coin (MCC)  ile ilgili bir dosya hazırladık.

MCC ne demektir?

Micro Credit Coin kelimelerinin kısaltması olan MCC, bir kripto para birimi projesidir.

MCC (Micro Credit Coin)  ile ne amaçlanmıştır?

MCC (MicroCreditCoin)   ile Türkiye’nin kripto para alanındaki politikasına uygun olacak  şekilde, küresel bir para birimi oluşturulması amaçlanmıştır.

MCC e-Pazar platformu nedir?

MCC e-Pazar Platformu, mikrofinans kuruluşları ve sosyal işletmecilik için küresel platform demektir. Şeffaf bir P2P platformu olan MCC e-Pazar Platformu, sosyal yatırımcıların hem bağışlarını hem de sosyal yatırımlarını güvenilir bir şekilde yararlanıcılara doğrudan ulaştırmasını sağlamaktadır.

MMS ve MCC e-Pazar platformu nasıl bir vizyona sahiptir?

MCC ve MCC e-Pazar platformunun vizyonu 2030 yılına kadar bütün dar gelirli kişilerin, ekonomik refahlarını finansal hizmetler yoluyla iyileştirme fırsatına sahip olduğu, yoksulluğun olmadığı bir dünya oluşturmak şeklinde ifade edilmiştir.

MCC e-Pazar Platformunun amacı nedir?

Dünyadaki çeşitli organizasyonların kurumsal düzeydeki sosyal iş programlarının yakın gelecekte ayrılmaz bir parçası haline gelmeye  aday olan MCC e-Pazar Platformu, blokzincir teknolojisini sosyal amaca dayanan işlemlere dâhil etmeyi amaçları arasında göstermiştir.

MCC e-Pazar platformun potansiyeli nedir?

TGMP (Türkiye Grameen Mikrofinans Programı)’nın  blokzinciri teknolojisinin mikrokredi alanında uygulanması amacıyla başlattığı ve küresel anlamda çığır açacak bir proje olan MCC e-Pazar platformun sunduğu vizyon ve kullanım alanıyla küresel ölçekte milyarlarca kişiye ulaşabilecek potansiyele sahiptir.

TGMP, MCC ile igili  ne gibi hedefler belirlemiştir?

Mikrokredi alanında 17 yıldan fazla bir tecrübeye sahip olan TGMP (Türkiye Grameen Mikrofinans programı). bu tecrübesini blokzinciri teknolojisiyle harmanlayarak faaliyetlerini Türkiye sınırlarının ötesine taşımak istemektedir. Böylece mikrokredi alanında küresel bir aktör olmayı hedeflemiştir.

MCC (MicroCreditCoin) yatırımcısı ne demektir?

MCC (MicroCreditCoin) yatırımcısı, tüm dünyada yoksulluğu 2030 yılına kadar ortadan kaldırmak amacıyla  mikro girişimciliğe katkıda bulunan yatırımcı şeklinde ifade edilmiştir.

MCC e-Pazar ağı sınırlı bir ağ mıdır?

MCC e-Pazar ağı, herhangi bir özel hayır kurumu ya da yerel topluluk ile sınırlı olmadığı gibi, dünyanın dört bir yanından bağış ve sosyal yatırım almayı hedefleyen bir ağdır.

Kimler MCC e-Pazar Platformu yatırımcısı olacaktır?

  • Dünyanın farklı ülkelerinden hayırseverler ve sosyal işletme yatırımcıları ile iş adamları, MCC (MicroCreditCoin) yatırımcısı olacaktır.
  • Dünya genelinde sivil toplum kuruluşları MCC e-Pazar Platformu yatırımcısı olacaktır.
  • MCC’nin potansiyel yatırımcıları arasında blokzinciri teknolojisini destekleyen kuruluşlar yer alacaktır.
  • MCC e-Pazar Platformunu güçlendirmek amacıyla küresel mikrofinans kuruluşları da potansiyel yatırımcılar arasında yer alacaktır.

MCC yatırımcısı aynı zamanda sosyal yatırımcı mıdır?

MCC e-Pazar Platformu’na katkıda bulunmak için MCC kullanarak mikro girişimcilik faaliyetlerine yatırım yapmak suretiyle para kazanmayı seçecek MCC yatırımcısı  aynı zamanda sosyal bir amaca katkıda bulunan bir hayırsever olarak sosyal yatırımcı olarak anılacaktır.

MCC (MicroCreditCoin)’nin Grameen mikrofinans modeline katkısı nedir?

Dünya genelinde yoksullukla mücadelede Grameen mikrofinans modeliyle öncü bir rol üstlenen  7.000 civarındaki mikrofinans kuruluşu mevcuttur. Dağıtılmış defter teknolojisi ve yapay zekânın finans sektöründe kullanılmasıyla birlikte, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet yürüten mikrofinans kuruluşları finansal açıdan zor da olan daha fazla bireye fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Sosyal zorlukları ortadan kaldırıp hep beraber yaşanabilir bir dünya için mikrofinans kurumları arasındaki işbirliği oldukça öemlidir.

MCC (MicroCreditCoin)’in  sürdürülebilir mali bir yapısı var mıdır?

2011 yılından bu yana mikrofinans faaliyetlerinden sürdürülebilir bir şekilde kar elde eden Türkiye Grameen Mikrofinans programının yıllık karı gün geçtikçe artmaktadır. TGMP’nin gösterdiği bu başarı ve edindiği tecrübeden yola çıkarak MCC (MicroCreditCoin)’in  sürdürülebilir mali bir yapıya sahip olacağı söylenebilir.

MCC (MicroCreditCoin) şeffaf ve güvenilir bir proje midir?

blokzinciri altyapısını kullanacak olan MicroCreditCoin (MCC)’nin kullandığı blokzinciri altyapısı, zamanla  MCC’nin değerini arttırırken aynı zamanda onun faydalı ve güvenilir olduğunu da ispatlayacaktır. yatırımcıların mikrofinans işlemlerinin güvenilirliği ve şeffaflığı konusunda güvence altına alınmasını sağlayacak olan blokzinciri MCC sisteminde sosyal yatırımcılar ve/veya bağışçılar, jeton ekonomisi kapsamında bulunan dâhili para birimi dönüştürme aracını kullanarak istedikleri para birimini MCC ağına aktarabilecektir.

Projelere ve kullanıcılara para birimleri açısından herhangi bir sınırlama getirmeyen MCC (MicroCreditCoin) yararlanıcısı tüm kararları bağımsız olarak alacağı için sosyal yatırımcılar ve bağışçılar, fonlarının zaman içinde düzenli olarak kullanılma şeklini izleyebilirler. Yatırımcıların fonlarının tahsisi hakkında düzenli olarak ayrıntılı geri bildirim alacağı projede ayrıca fonların sosyal yatırımcılara ve bağışçılara bütçe tahsisiyle ilgili tüm bilgileri sağlanacaktır.

Sosyal yatırımcıların MCC yatırımından kazancı nedir?

MicroCreditCoin (MCC) ’yi temel alan blokzinciri platformu, hayırseverlik, sosyal işletme ve mikrofinans kuruluşları için yenilikçi bağış ve sosyal yatırım yöntemleri sağlayacaktır. MCC’ye yatırım yapan sosyal yatırımcıların teşvik alma hakkı olacaktır. MCC’ye uzun vadeli ve istikrarlı bir talep sağlanması için yatırımcılara (kurumsal işbirlikleri ile  puan, mil, bonus v.b. loyalty programları gibi) farklı teşvik sistemleri uygulanabilecektir  Bu işlem, MCC e-Pazar Platformuna yerleştirilen akıllı sözleşmeler vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. MCC ekosistemi, sosyal yatırımcıların MCC e-Pazar aracılığıyla girişimcileri desteklemelerine imkân sağlamaktadır. Bu miktar her yılın sonunda sosyal yatırımcıların cüzdanlarına aktarılacaktır.

MCC sosyal yatırımcılarının aracı ihtiyacı olacak  mıdır?

Mikrokredi dağıtımında üçüncü kişi tarafından birden fazla doğrulama ihtiyacını ortadan kaldıracak olan MCC projesinde sosyal yatırımcılar, herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan yararlanıcılara güvenli bir şekilde finansman sağlama ortamı bulacaktır.

Türkiye ve dünyada Blokzinciri ve kripto para teknolojilerinde gelinen son durum nedir?

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Kanada ve birçok ülke, blokzinciri ve kriptopara teknolojileri üzerinde yoğun bir şekilde çalışmakta ve küresel teknoloji liderliği konumuna gelmeyi hedeflemektedir.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın Mali Piyasalar kısmında, blokzinciri tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacağı ifade edilen Türkiye’de de bu projenin ar-ge ve tasarımı için TÜBİTAK görevlendirilmiştir.

Türkiye’nin 11.Kalkınma Planında “Blokzinciri tabanlı dijital merkez bankası parasının uygulamaya konulacağına dair” 249. Madde, “Blokzinciri uygulamalarının yaygınlaştırılmasını teminen ulaştırma ve gümrük hizmetlerinde gerekli hukuki ve fiziki altyapı çalışmalarının tamamlanacağına dair”  508. Madde ve  “Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde büyük veri, bulut bilişim, mobil platformlar, nesnelerin interneti, yapay zekâ, blokzinciri gibi yeni teknolojilerden faydalanılabilmesi için süreç ve teknolojik altyapı iyileştirmelerin yapılacağına dair”  809. Madde yer almıştır.

MCC MicroCreditCoin  iş planı ve yol haritası nedir?

Henüz geliştirilme aşamasında olan ve  üç aşamalı bir uygulama planına sahip bulunan MCC MicroCreditCoin projesinde İlk aşamada mevcut mikrokredi kapsamında iş ortağı firmalarıyla mikrogirişimciler arasındaki tüm parasal işlemleri fiyatsal olarak sabitlenmiş MCC’yle gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Bu süreçte  MCC’nin değerine olan güveni tesis etmenin yanı sıra MCC e-Pazar Platformu’nun blok zincir teknolojisinin bu alandaki örnek uygulaması olmak  hedeflenmiştir. İkinci aşamada bireysel yatırımcıların MCC satın almak suretiyle  mikro girişimcilerine finansman sağlayabilmesinin önünü açmak hedeflenmiştir.  Son aşamada ise MCC’nin değer oluşumunu izleyerek kişi ve kurumların kendi arasında bir yatırım aracı olarak MCC kullanımını sağlamak hedeflenmiştir.

MCC e-Pazar Platformu hangi stratejiyi takip edecektir?

Halk için daha bütünsel bir profil oluşturmak amacıyla blok zincir üzerinde önde gelen dijital kimlik platformlarıyla işbirliği yapma fikrine açık olan MCC e-Pazar Platformu, az gelişmiş ülkelerde mikrofinans uygulamasını başlatmak isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar, veri entegrasyonu ve kullanıcı erişiminin genişletilmesi amacıyla MCC e-Pazar Platformu ile ortaklıklar için büyük potansiyel oluşturmaktadır.

Az gelişmiş ekonomilerin vatandaşları için daha kapsayıcı bir mikrokredi tahsisi gerçekleştirmesi noktasında yeteneklerini artırmak amacıyla kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla ortaklıkta ciddi bir katma değer gören MCC e-Pazar Platformu, alternatif kredi puanlama yaklaşımına dâhil etmek için bankalarla işbirliği yapma fikrine açık olduğu gibi burada söz konusu olan adem-i merkeziyetçilik geleneksel bankacılığı ortadan kaldırmak yerine finansal hizmetlerdeki yeni gelişmelere yol açmayı tercih etmiştir.

MCC Sadakat programı  ne ifade ediyor?

Türkiye de dâhil olmak üzere tüm dünyadaki mikro girişimcilere yenilikçi teknolojik olanaklar sağlamayı amaçlayan MCC projesi Türkiye ve dünyada ticaret sadakat programı toplayıcısı olma potansiyeline sahip ilk blokzinciri projesidir. Mikrokredi ve sosyal işletme operasyonlarına zahmetsizce entegre edilebilecek MCC Platformu ağı içerisindeki ortak sayısı ve işbirliğinin kapsamı arttıkça, MCC’nin bilinirliği de artacağı gibi hayırseverlik, sosyal işletme ve mikrokredi ile birleşme, MCC’nin güçlü bir duygusal bağ oluşturan ortaklarla sadakat programları geliştirmede benzersiz bir avantaja sahip olmasını sağlamaktadır

Respond To This Post

asdas
Giriş Yap

To take advantage of HaberGEL privileges, log in or create an account, and it's completely free!